O firmie

     W branży DDD działamy od roku 1990. W tym okresie zdobyliśmy bardzo duże doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną w zakresie profilaktyki, monitorowania oraz zwalczania wszelkich szkodników. Na bieżąco śledzimy i wdrażamy najnowsze technologie w branży.

     W ostatnim czasie, szczególnie po integracji z Unią Europejską, bezpieczeństwo zdrowotne stało się nadrzędnym celem dla producentów oraz dystrybutorów żywności. Środkiem do jego zapewnienia są Systemy Zarządzania Jakością, wykorzystujące zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz system Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych (HACCP). Integralnymi składnikami tych systemów powinny być programy ochrony obiektów przed szkodnikami.

     Jako profesjonaliści w zakresie profilaktyki i zwalczania szkodników aktywnie uczestniczymy w przygotowywaniu, wdrażaniu i realizacji tych programów. Poza tym, oczywiście, świadczymy pełny zakres usług w dziedzinie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.


Aktualizacja: 5 kwietnia 2012 Zakład Usług Sanitarnych Dariusz Gurdak
telefon/fax: 071 3481515, 3481818; kom: 601 784282
51-649 Wrocław ul.Bacciarellego 54