Kwalifikacje


Certyfikaty i zaświadczenia

Zaświadczenie zdobycia kwalifikacji
Audytora wewnętrznego
 
Dyplom ukończenia studiów podyplomowych
"Zarządzanie jakością w przemyśle żywnościowym"
  Certyfikat Asystenta Systemu Zarządzania Jakością
 
Zaświadczenie ukończenia przeszkolenia w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej   Zaświadczenie posiadania uprawnień do wykonywania zabiegów DDD
 
Zaświadczenie ukończenia kursu organizowanego przez PSPDDD   Świadectwo ukończenia szkolenia dotyczącego stosowania preparatów I i II kl. toksyczności
 
Świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego II stopnia z zakresu dezynsekcji   Certyfikat ukończenia specjalistycznego szkolenia II stopnia z zakresu deratyzacji
 
Certyfikat uczestnictwa w specjalistycznym szkoleniu w zakresie wdrażania systemu HACCP   Zaświadczenie ukończenia kursu "Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja a HACCP"
 
Certyfikat uczestnictwa w warsztatach "IPM - Integrowane zwalczanie szkodników"   Zaświadczenie ukończenia szkolenia na temat proekologicznych metod ochrony kasztanowców

Aktualizacja: 5 kwietnia 2012 Zakład Usług Sanitarnych Dariusz Gurdak
telefon/fax: 071 3481515, 3481818; kom: 601 784282
51-649 Wrocław ul.Bacciarellego 54